kuk *** Vinařská evidence Sklepmistr - nová generace vinařské evidence s možností EET ***
Nová generace evidence pro vinohradníky a vinaře další informace na nových stránkách www.sklepmistr.eu

 • Automatická tvorba evidenčních knih pro kontroly SZPI
 • Komplexní skladové hospodářství včetně sledování obsahu nádob a lahví
 • Sledování finančních nákladů až na jednotlivé šarže vinařských produktů
 • Možnost hromadné aplikace hnojiv a přípravků na požadované vinohrady
 • Velké množství tiskových výstupů přehledů ,rozborů a grafů
 • Nový manažerský panel

kuk Vinařská evidence
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování
od sklizně hroznů až po naláhvování a prodej produktů.

 • Automatická tvorba evidenčních knih pro kontroly SZPI
 • Komplexní skladové hospodářství včetně sledování obsahu nádob a lahví
 • Sledování finančních nákladů až na jednotlivé šarže vinařských produktů
 • Možnost hromadné aplikace hnojiv a přípravků na požadované vinohrady
 • Velké množství tiskových výstupů přehledů ,rozborů a grafů
 • Nový manažerský panel

kuk Stáčírna vína
Evidence vína se zaměřením pro stačírny (vinotéky) a další provozy s povinností vinařské evidence

 • Automatická tvorba evidenčních knih pro kontroly SZPI
 • Komplexní skladové hospodářství včetně sledování obsahu nádob a lahví
 • Velké množství tiskových výstupů přehledů ,rozborů a grafůkuk Evidence spotřeby hnojiv a přípravku na ochranu rostlin
Jednoduchá ale plnohodnotná evidence spotřeby hnojiv a přípravků
na jednotlivé půdní bloky

 • Automatický import půdních bloků z portálu farmáře (LPIS)
 • Možnost rozdělení jednoho půdního bloku do více sledovaných půdních jednotek
 • Možnost slučování půdních jednotek nebo půdních bloků do kompletů
 • Hromadná a společná aplikace hnojiv a přípravků
 • Možnost opakované opravy a změny zápisů a s automatickým přepočtem údajů

kuk Vinařský sešit
Vinařský sešit je jednoduchou aplikací nahrazující klasickou papírovou evidenci a je určen především pro ty vinaře kterým stačí jen základní evidence pro kontroly SZPI

 • Plná zpětná opravitelnost v kterékoliv příloze a v kterémkoliv časovém období
 • "Odbornost" pro ovládání je shodná ze zápisem do jakéhokoliv textového nebo tabulkového editoru
 • V žádné evidenční knize nemusíte provádět požadované součty ani mezisoučty - vše se děje automaticky
 • Seznam vinic je kompatibilní se seznamem vinic na portálu farmáře

kuk V-SERVIS servisní program pro tvorbu štítků
Servisni aplikace rozšiřující možnosti a variabilitu výše uvedených programů ale i nové samostatně pracujíci moduly například pro grafická studia přípravující výrobní etikety
 • Profesionální potisk štítků
 • Komunikační moduly s učetníni programy POHODA a MRP
 • Průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů