kuk Evidence spotřeby hnojiv a přípravku na ochranu rostlin
Jednoduchá ale plnohodnotná evidence spotřeby hnojiv a přípravků
na jednotlivé půdní bloky

 • Automatický import půdních bloků z portálu farmáře (LPIS)
 • Možnost rozdělení jednoho půdního bloku do více sledovaných půdních jednotek
 • Možnost slučování půdních jednotek nebo půdních bloků do kompletů
 • Hromadná a společná aplikace hnojiv a přípravků
 • Možnost opakované opravy a změny zápisů a s automatickým přepočtem údajů

kuk Vinařská evidence
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování
od sklizně hroznů až po naláhvování a prodej produktů.

 • Automatická tvorba evidenčních knih pro kontroly SZPI
 • Komplexní skladové hospodářství včetně sledování obsahu nádob a lahví
 • Sledování finančních nákladů až na jednotlivé šarže vinařských produktů
 • Možnost hromadné aplikace hnojiv a přípravků na požadované vinohrady
 • Velké množství tiskových výstupů přehledů ,rozborů a grafů
 • Nový manažerský panel

kuk Evidence pro obchodní zprostředkovatele
Evidenční kniha pro obchodního zprostředkovatele.

 • Kompletní evidence nákupů a následných prodejů
 • Sledování finačních nákladů až na jednotlivé šarže vinařských produktů
 • Přehledné tiskové výstupy

kuk Vinařský sešit
Vinařský sešit je jednoduchou aplikací nahrazující klasickou papírovou evidenci a je určen především pro ty vinaře kterým stačí jen základní evidence pro kontroly SZPI

 • Plná zpětná opravitelnost v kterékoliv příloze a v kterémkoliv časovém období
 • "Odbornost" pro ovládání je shodná ze zápisem do jakéhokoliv textového nebo tabulkového editoru
 • V žádné evidenční knize nemusíte provádět požadované součty ani mezisoučty - vše se děje automaticky
 • Seznam vinic je kompatibilní se seznamem vinic na portálu farmáře