Funkce editačního formuláře

Navigation:  Začínáme pracovat s programem >

Funkce editačního formuláře

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

V editačním formuláři se pohybuje pomocí klávesy Enter , případně pomocí myši.

 

V některých případech je u editačních polí přítomna roletová nabídka která obsahuje předvyplněné údaje.

V případě vyplňování údaje s datem stačí vyplnit požadovaný údaj. zbytek se doplní automaticky podle

aktuálního data. Například doplníme číslo 15 a aplikace automaticky doplní aktuální měsíc a rok.

 

 

V případě, že změněná data nechceme ukládat a potřebujeme ponechat údaje bez změn

stačí pouze zavřít editační formulář.

 

Editace_hnojiva