Resetovat místní nastavení

Navigation:  Servis >

Resetovat místní nastavení

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Tímto příkazem odstraníme informace o místním nastavení jako například

rozměr a umístnění formulářů na obrazovce a budou použita původní nastavení.

 

Doporučujeme  tento příkaz použít vždy, pokud se nám například formulář či jeho část

dostane mimo obrazovku.