nahled
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování od sklizně hroznů až po láhvování produktů.
Mezi sledovatelné ukazatele lze zařadit odrůdy, šarže, cukernatost a stav skladů podle jednotlivých nádob (tanků) a dalších údajů, které jsou k dispozici ve formě tiskových sestav a grafů.
Program také disponuje komplexním skladovým hospodářstvím včetně příjmů vinařských produktů a jejich prodeje.

Vinařská evidence dále obsahuje údaje k výkaznictví podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 88/2017 kterou se provádí některá ustanoveni zákona o vinohradnictvi a vinařství,


Otázky a odpovědi :

Odesílání prohlášení elektronickou cestou
Vlastní přenos a zpracování na portálu farmáře zajištují organizace spadající po ministerstvo zemědělství ČR. Z tohoto důvodu bylo nutné program Vinař 2013 uzpůsobit těmto požadavkům .
Pro odeslání dat elektronickou cestou je nutné mít naistalováno běhové prostředí Microsoft DotNet min. verze 2.0. a komunikační knihovnu VoKosCom.dll.
Z důvodu přirozené složitosti instalace a rozdílných verzí prostředí DotNet nemá Vinař 2013 z bezpečnostních důvodů automatickou instalaci tohoto přídavného software.

Pro zpracování doporučujeme nasledující varianty postupu:

1. Při malém objemu vykazovaných dat je vhodné vytisknout prohlášení v originálním formuláři prohlášení následně "opsat" do formuláře na portálu farmáře.
2. Nainstalovat potřebné knihovny a odeslat prohlášení přímo z programu Vinař 2013
3. Vytištěný a podepsaný formulář zaslat přímo na UKZUZ v Oblekovicích

Postup u bodů 1 a 2 předpokládá registraci na portálu farmáře a znalost přihlašovacích údajů. V případě dalších dotazů můžete kontaktovat naši technickou podporu.

Jak zjistím překročení maximálních výnosů ve vinici (14 000 kg / hektar)
Pro zjištění případného překročení maximálního výnosu jsou určeny tiskové sestavy které najdete v přehledech , formulář výkupních lístků. Od Vinaře 2009 je navíc maximální výnos hlídán "on-line" při zápisu výkupního lístku. Program vypočítá výnos na danou vinici/odrůdu a zobrazí jej v dolním informašním panelu formulaře. Pokud je max. výnos překročen , zobrazí varovné hlašení.

Výkaz o sklizni a produkci je prázdný i po opakovaném výpočtu
Zkontrolujte si datum do kterého se vypočet provádí. Nastavení data lze také změnit v parametrech pro výkaznictví.

Ve výkazu pro odvody Vinařskému fondu (350,- /ha ) se nevytiskne žádná vinice
Do tohoto výkazu vstupují pouze vinice sí povoleným údajem „Určeno pro výkaz VF“. Údaj můžete vyplnit jednotlivě nebo v případě většího množství vinic použít příkaz „Nástroje“ v číselníku registru vinic

V tabulce si chci prohlédnout jen skladové karty na kterých je zásoba
Pro zobrazení takto vyfiltrovaných údajů označte ve sloupci „zůstatek“ pole kde je hodnota nula, stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte v nabídce příkaz „Zapnout filtr s negací“.

Řádky ve formuláři potřebuji zobrazit v jiném v pořadí
Klikněte myší na hlavičku sloupce podle kterého chcete tabulku setřídit. Pokud kliknete na podruhé tabulka se setřídí podle vybraného sloupce v obráceném pořadí

Potřebuji vytisknout všechny operace které se týkají šarže CS-2008/01
V přehledech si vyberte formulář Deník pohybů zásob. Najděte ve sloupci šarže požadovanou šarži a klikněte na ni myši pro označení. stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte v nabídce příkaz „Zapnout filtr“ Takto vyfiltrovaná data si pak vytiskněte v požadované sestavě.