nahled
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování od sklizně hroznů až po láhvování produktů.
Mezi sledovatelné ukazatele lze zařadit odrůdy, šarže, cukernatost a stav skladů podle jednotlivých nádob (tanků) a dalších údajů, které jsou k dispozici ve formě tiskových sestav a grafů.
Program také disponuje komplexním skladovým hospodářstvím včetně příjmů vinařských produktů a jejich prodeje.

Vinařská evidence dále obsahuje údaje k výkaznictví podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 88/2017 kterou se provádí některá ustanoveni zákona o vinohradnictvi a vinařství,


Instalační soubor obsahuje moduly pro plnou instalaci i upgrade

Obsah instalace
EXE
ZIP
verze
Velikost
Vinařská evidence 2018 V2018-10-206-1.exe V2018-10-206-1.zip 10.206.1.0 21.52 MB


Před stažením si prosím přečtěte informace k instalaci na PC s antivirovou ochranou - odkaz zde

Pro vyzkoušení si nainstalujte Vinařskou evidenci 2018, starší verze je určena pro upgrade stávajícím zákazníkům
Důležité: V případě upgrade na Vinařskou evidenci 2018 ze starších verzí je potřeba převést data na poslední verzi Vinaře 2016


Hledáte EET s povinnou evidencí pro prodej sudového vína podle přílohy 25 pro sebe nebo své odběratele?
Jako uživatelé vinařské evidence máte Gastrowin 2018 zdarma
Další informace najdete na www.gastrowin.cz