nahled
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování od sklizně hroznů až po láhvování produktů.
Mezi sledovatelné ukazatele lze zařadit odrůdy, šarže, cukernatost a stav skladů podle jednotlivých nádob (tanků) a dalších údajů, které jsou k dispozici ve formě tiskových sestav a grafů.
Program také disponuje komplexním skladovým hospodářstvím včetně příjmů vinařských produktů a jejich prodeje.

Vinařská evidence dále obsahuje údaje k výkaznictví podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 88/2017 kterou se provádí některá ustanoveni zákona o vinohradnictvi a vinařství,


Aktuální informace:

Program TeamViewer pro dálkovou podporu Program TeamViewer pro
dálkovou podporu!Obecné informace :
Vinařská evidence je aplikace napsaná ve vyvojovém prostředí DELPHI s použitím moderní SQL databáze typu klient/server*
Mezi nezadbatelné výhody patří i možnost vkládání údajů v podnikové síti** nezávisle na tom zda je k dispozici lokální či jiná (například WAN, Internet aj.).
Ochrana Vašich investic je zajištěna i tím že aplikace je funkční i na novém operačním systému Windows 10.

Doporučené technické požadavky :
Operační systém : Windows XP a vyšší
Monitor s rozlišením minimálně 1024 x768 px

Vzhledem k možnosti řešení technické podpory on-line je vhodný přístup na internet

Možné problémy
Na některých počítačích nemusí být nainstalovány soubory knihoven od firmy Microsoft pro správné kodování češtiny. Tyto knihovny jsou nutné pro provoz aplikace Vinařská evidence 2013 a pokud chybí, je to oznámeno následujícím hlášením v anglickém jazyku.
"Bad parameters on attach or create database CHARACTER SET WIN1250 is not defined"

V tomto případě je nutné tyto knihovny doinstalovat , stahovat můžete z těchto stránek odsud nebo přímo od firmy Microsoft.

V případě problémů s instalací můžete kontaktovat technickou podporu na tel. 777 160 837
*Na rozdíl od většiny konkurečních aplikací které jsou postaveny na (dnes zastaralém) prostředí souborových databází a musí používat i stovky souborů umístněných na PC jsou veškerá data umístněna do jednoho souboru a jsou tak několikanásobně více chráněna proti poškození.

** Současná distribuce aplikace je ke zjednodušení instalace pro většinu uživatelů nastavena jako jednouživatelská.