nahled
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování od sklizně hroznů až po láhvování produktů.
Mezi sledovatelné ukazatele lze zařadit odrůdy, šarže, cukernatost a stav skladů podle jednotlivých nádob (tanků) a dalších údajů, které jsou k dispozici ve formě tiskových sestav a grafů.
Program také disponuje komplexním skladovým hospodářstvím včetně příjmů vinařských produktů a jejich prodeje.

Vinařská evidence dále obsahuje údaje k výkaznictví podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 88/2017 kterou se provádí některá ustanoveni zákona o vinohradnictvi a vinařství,

Registr vinic s jednotlivými odrůdami

 

Elektronické odeslání prohlášení o sklizni přes portál farmáře

 

Výkupní lístek (váženka) pro vlastní sklizeň nebo nákup hroznů

 

Přehled šarží v jednotlivých nádobách a láhvích

 

Přehled obsahu nádob s jednotlivými pracovními operacemi

 

Nahoru
Zpracování produktu do láhví

 

Přehled obsahu nádob v grafickém pohledu

 

Tisková sestava pracovní operace (např. lisování, školení aj. )

 

Sklizeň v číselném i grafickém přehledu v jedné tiskové sestavě

 

Skladová karta vinařského produktu (tisková sestava)

Nahoru