nahled
Evidenční software pro vinohradníky a vinaře umožnuje kompletní zpracování od sklizně hroznů až po láhvování produktů.
Mezi sledovatelné ukazatele lze zařadit odrůdy, šarže, cukernatost a stav skladů podle jednotlivých nádob (tanků) a dalších údajů, které jsou k dispozici ve formě tiskových sestav a grafů.
Program také disponuje komplexním skladovým hospodářstvím včetně příjmů vinařských produktů a jejich prodeje.

Vinařská evidence dále obsahuje údaje k výkaznictví podle vyhlášky ministerstva zemědělství č. 88/2017 kterou se provádí některá ustanoveni zákona o vinohradnictvi a vinařství,

Porovnání verzí Vinařská evidence

 
MINI
STANDARD
PROFI
Maximální zpracovavaná výměra do 5 ha do 50 ha neomezeno
Produkce do 50 000 l do 250 000 l neomezeno
       
Vlastní sklizeň
Prodej hroznů
Výkup hroznů a moštu  
Zpracovaní hroznů a školení vína
Lahvování vína
Příjem a výdej zboží a surovin
Zákonná evidence pro inspekční orgány
Prohlášení o zásobách, sklizni a produkci
Detailní přehledy a statistiky
 
Modul pro zjištování nákladů na jednotlivé šarže
 
Manažerský panel
 
Automatické dávkování přípravků
 
 
Plánovač výroby
 
 
Fakturační modul
 
 
Průvodní doklady samostatný modul
 
Průvodní doklady přes skladovou výdejku