nahled

     nahled

V-servis
Aplikace V-Servis obsahuje moduly které se svým charakterem hodí k celému portfoliu distribuovaných programů
mezi hlavní součásti patří zejména modul pro potisk štítků ale lze využít i níže uvedené funkce

Potisk štítků
 • Potisk štítků na jednotlivé archy na běžných tiskárnách
 • Potisk štítků na rolích (termotiskárny SATO, ZEBRA aj.)
 • Potisk zaměřením na vinařské a potravinářské provozy (šarže,objemy, země původu atd.)
 • Možnost začlenění uživatelských textů a popisů

 • Vlastní definice a tisk čárových kodů (EAN13, CODE128,QR code atd.)
 • Vlastní definice a tisk grafických objektů (loga,foto aj. )
 • Tvorba nových a úpravy stávajících tiskových šablon pro štítky

 • Rozměry štítků nejsou omezeny
 • Ukládání tiskových šablon na vybraný počítač nebo do databáze pro sdílení více uživateli
 • Potisk při využití stejných dat s výběrem různých tiskových šablon
 • Tisk dynamických údajů na jednotlivých štítcích (datum, čas, pořadové číslo, seriové číslo atd.)