O aplikaci Agrowin

Navigation:  Začínáme pracovat s programem >

O aplikaci Agrowin

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Legenda

 

Půdní (produkční) blok /díl
Administrativní položka převzatá ze systému LPIS

 

Půdní jednotka

Rozdělení produkčního bloku na logické jednotky

 

Půdní komplet

Možnost sloučení půdních jednotek pod skutečně fyzicky spravované celky bez ohledu na půdní bloky

 

 

Popis

Importovaný nebo ručně zadaný produkční blok se rozdělí do jednoho a více půdních jednotek podle  agrotechnických požadavků.
Tyto půdní jednotky lze pak zařadit pod půdní komplety které umožní snadnější zadávání jednotlivých aplikací (hnojení, postřiky atd.)
 

Hlavní výhodou tohoto systému je ten že uživatel nemusí  provádět aplikace na jednotlivé produkční bloky které jako administrativní celky nezohledňují ve většině případů
skutečně obhospodařované celky pozemků, ale může si sám nadefinovat prakticky jakoukoliv skladbu pozemků (půdních jednotek)

a ty pak případně slučovat do honů (půdních kompletů) tak jak je historicky zvyklý.Systém pak sám rozčlení a vypočítá spotřebu na jednotlivé produkční bloky.

Systém mimo jiné zohledňuje výměru bez krajinných prvků , ochranných pásem atd..

 

 

 

Agrowin schema