Základní pojmy a výrazy

Navigation:  Začínáme pracovat s programem >

Základní pojmy a výrazy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 
Databáze
V programu Agrowin je tak označován soubor(y) obsahují veškerá údaje  (data) které uživatel nebo výrobce aplikace zadal.

 
Data
Hodnoty většinou textové nebo číselné zadané přímo uživatelem nebo v některých případech přímo aplikací.

 

Tabulka

Množina hodnot uspořádaných do řádků a sloupců , kde řádek označuje jeden záznam a sloupec druh hodnoty v tomto záznamu.

 

Formulář

Základní zobrazovací nástroj pro práci s aplikací, nejvíce jsou používány dva typy formulářů prohlížecí a a editační.  
 

Prohlížecí formulář je určen k třídění a filtrování podle požadovaných kriterií a jejich zobrazení.

Editační formulář je určen vyplnění tabulky novým záznamem nebo opravou existujícího.