Ovládací prvky aplikace

Navigation:  Začínáme pracovat s programem >

Ovládací prvky aplikace

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

 

Ovládací prvky

ovladacipanel
Zavřít                Uzavře aktuální formulář
 

 

Náhled tisku        Vytiskne obvykle používanou tiskovou sestavu
 

Převzít                Umožňuje převzetí požadované hodnoty do jiného formuláře
 

Nový                Otevře editační formulář  pro zadaní a následné uložení nových údajů
 

Zkopírovat        Zkopíruje data z aktuálního vybraného záznamu do nového, který zobrazí v editačním formuláři pro další úpravu.
         Vhodné použít pro rychlejší zadání opakujících se údajů.

 

Smazat        Odstraní aktuální vybraný záznam z databáze
 

Zapnout filtr        Aktivuje či deaktivuje filtrovací funkci - výběrová podmínka je závislá na uživatelem vybraném údaji

 

Přídavné filtry         Zapnutí/Vypnutí  přídavných filtrovacích funkci - tyto filtry jsou platné stále bez ohledu na nastavení "obyčejného" filtru
                        V základní kartě slouží například k trvalému vyfiltrování jen plných karet v evidenci nebo vlastního odchovu
 
 
 

Související odkazy:

Základní pojmy