Půdní komplety

Navigation:  Seznamy (číselníky) >

Půdní komplety

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Půdní komplet

Půdní komplet nabízí možnost sloučení půdních jednotek pod skutečně fyzicky spravované celky bez ohledu na členění pozemků v půdních blocích

Lze tak využít členění na historické hony případně využít členění podle aktuálně osazených plodin. Vlastní přiřazení kompletů lze nastavit v číselníku

půdních jednotek, případně lze využít hromadného nastavení půdního kompletu u vybraných půdních jednotek.

(tato funkce je přístupná v přehledech půdních jednotek)

 

Pudni_komplety