Půdní bloky a jednotky

Navigation:  Seznamy (číselníky) >

Půdní bloky a jednotky

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Číselník půdních bloků většinou nedoplňujeme ručně ale využíváme automatickou aktualizaci ze systému LPIS (portál farmáře)

V tomto číselníku si jednoduše zadáme i ty ošetřované plochy které musíme evidovat, jako jsou například sklady, skleníky atd.

 

Na číselník  půdních bloků (jednotek) navazuje  deník plodin (osevní plán) tak jak je popsáno uvedeném schématu

 

Číselník půdních bloků

PudniBloky-Jednotky

 

 

 

deník plodin (osevní plán)

Denik_plodin_edit