Pracovní listy

Navigation:  Evidenční knihy >

Pracovní listy

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

Pracovní list je hlavní evidenční knihou kde zapisujeme jednotlivé aplikace hnojiv a přípravků ochrany na vybrané  pozemky

 

Při vyplňování postupujeme tak, že nejdříve vyplníme vrchní část dokladu, následně vybereme pozemky a nakonec doplníme

hnojiva a přípravky ochrany. Je možná i kombinace několika přípravků včetně kombinace hnojiv a ochranných přípravků.

Pokud neaplikujeme hnojivo nebo přípravek na celkovou plochu půdní jednotky upravíme plochu ve sloupci "Výměra ošetřená"

na požadovanou hodnotu.

 

 

Pracovni_list_edit

 

 

Přidání pozemků do pracovního listu

Při přidávání pozemků  můžeme vybírat a doplňovat jednotlivé pozemky ale výhodnější je vyfiltrovat požadovanou skupinu pozemků, například podle půdních kompletů

a pomocí tlačítka "Převzít vše" doplníme vybrané pozemky do pracovního listu.

 

 

VyberPozemkuDoPracListu

 

 

Přidání hnojiv a ochranných přípravků do pracovního listu

 

Formulář pro přidání lze rozdělit do dvou částí - zadávací a vyhledávací.

Přípravek  lze zadat přímo v zadávací části výběrem  z roletové nabídky nebo pokud máme v číselníku přípravku větší množství položek

lze využít vyhledávací část kde zadáme požadovaný název přípravku nebo i jeho část a program zobrazí  všechny odpovídající položky.

Poklepáním na požadovanou položku dojde k vyplnění v levé části.

V případě že máme v pracovním listu vyplněné pozemky  můžeme pro snadnější výpočet celkového množství zadat dávku na hektar a systém

automaticky doplní vypočítané množství.

 

 

VyberPripravkuDoPracListu