nahled
Evidenční software pro zemědělce umožnuje kompletní evidenci spotřeby hnojiv a aplikací přípravků na ochranu rostlin.

Spotřebu hnojiv a přípravků na ochranu rostlin lze sledovat podle jednotlivých aplikací na dané pozemky nebo podle souhrných ukazatelů jako jsou například půdní bloky.

Program také disponuje automatickým načítáním nových a aktualizací stávajích půdních bloků přímo z portálu farmáře (systém LPIS).

Kontakt:

Technické a obchodní informace

Heinisch Jiří, Drnholec, email: info@drnholec.cz,  tel: 777 160 837