nahled
Evidenční software pro zemědělce umožnuje kompletní evidenci spotřeby hnojiv a aplikací přípravků na ochranu rostlin.

Spotřebu hnojiv a přípravků na ochranu rostlin lze sledovat podle jednotlivých aplikací na dané pozemky nebo podle souhrných ukazatelů jako jsou například půdní bloky.

Program také disponuje automatickým načítáním nových a aktualizací stávajích půdních bloků přímo z portálu farmáře (systém LPIS).
 21.5.2018 - k dispozici nová verze Agrowin 2018

V této verzi je k dispozici rozlišení přípravků (R- referenční přípravek , S-souběžný dovoz) podle požadavků rostlinolékařské správy

Od 10.11.2016 je z rozhodnutí ministerstva zemědělství přistupování na webové služby přes portál eagri.cz podmíněno novým bezpečnostním protokolem. Pro přístup z programu Agrowin už tedy neplatí běžné heslo pro přístup přes prohlížeč ale je nutné vygenerovat nové heslo platné pouze pro webové aslužby (WS). Toto heslo si vytvoříte sami na portálu farmáře.

Součástí nové verze je podpora pro stažení údajů z registru vinic (obce, tratě, reg.č. vinic aj) a jejich automatické doplnění ke stávajícím záznamům půdních jednotek vystavených ručně nebo staženými kompletně ze systému LPIS.

Další informace můžete získat na (viz kontakty)